ขอเชิญร่วมเข้าประกวดแผนธุรกิจ “GM Business Plan Challenge 2017”

เผยเเพร่เมื่อ 345 เข้าชม

ขอเชิญร่วมเข้าประกวดแผนธุรกิจ “GM Business Plan Challenge 2017”
ในวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 -16.30 น.
ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร