หัวข้อข่าว

ขอเชิญร่วมเข้าประกวดแผนธุรกิจ “GM Business Plan Challenge 2017”

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 Portfolio

สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

โครงการสัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เรื่อง เตรียมความพร้อม สร้างทักษะด้านภาษา เปิดโอกาสการเข้าสู่ ลาว เวียดนาม 

พีธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร

โครงการวันวิทยาการจัดการ (FMS DAY) ประจำปี 2559 กิจกรรมการประกวด Mind Map

โครงการวันวิทยาการจัดการ (FMS DAY) ประจำปี 2559 กิจกรรมการแข่งขันเขียนแผนธุรกิจ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการทั่วไป